torstai 20. elokuuta 2020

Jumalat eivät voi muuttaa ihmisten moraalia

 

 

Justin L.Barrett on esittänyt kirjassaan Born Believers luettelon, jossa ovat luonnolliseen uskontoon kuuluvat pääuskomukset. Niiden joukossa on väite, että ihmisten mielestä edes jumalat eivät voi muuttaa moraalisia käsityksiä. Ne ovat niillekin liian luonnollisia.

Uskontojen edustajat pitävät kiinni siitä, että Jumala määrää moraalin. Pyhissä kirjoissa esitetään kymmenen käskyn kaltaisia alkeellisia luetteloita, jotka joidenkin mielestä riittävät ohjaamaan ihmisten käytöstä niin, että mitään muuta ei tarvita. Tämä on tietysti älyllisessä mielessä täyttä roskaa.

Tieteellisesti moraalia tutkivat kieltävät jyrkästi, että moraali olisi täysin ihmisten omaa tuotantoa. Heitä kauhistuttaa syytös relativismista, jonka mukaan normit voisi määrätä täysin vapaasti, siis esittää säännöksi ihan mitä mieleen tulee. Joten koska jumalaa ei voi luojaksi hyväksyä, täytyy etsiä joku muu yli-inhimillinen auktoriteetti. Siksi julistetaan evoluutio.

Sosiaalinen kanssakäyminen ihmisryhmien sisällä on onnistunut tai epäonnistunut siitä riippuen, miten sitä ohjaavia sääntöjä on pystytty luomaan ja niistä kiinni pitämään. Tämä ei tarkoita kirjoitettua etiikkaa, vaan jokapäiväiseen elämään liittyviä käytäntöjä. Ne ryhmät, jotka ovat pystyneet pitämään ryhmän jäseniin kohdistuvan väkivaltaisen käytöksen kurissa ja ulkopuolisiin kohdistuvan tehokkaasti ohjattuna ryhmätyönä, ovat lisääntyneet enemmän ja heidän geeniperintönsä on levinnyt tehokkaammin. Ihmisiin on kehittynyt moraalitaju ja sen tuottamat moraaliset intuitiot ohjaavat käytöstä.

Asiaa on tutkittu lapsilla, mikä mahdollistaa sen tietämisen, mitkä käytöksen alueet ovat enemmän geneettisesti kuin kasvatuksellisesti määräytyneitä. On havaittu, että hyvin pienillä lapsilla on jo kehittynyt moraalinen arvostelukyky. 3-4 vuotiaat lapset tajuavat, että on väärin lyödä toista, vaikka sitä ei olisi selvästi kielletty. Kirkossa metelöinti on väärin vain, jos se on julistettu vanhempien taholta pahaksi käytökseksi.

Vaikka eettiset säännöt ovat ihmisen omaa tekoa, mitä tahansa ei voi sellaiseksi esittää. Ihmiseläimen luonto estää samaan tapaan kuin olisi mahdotonta määrätä leijonien eettiseksi säännöksi saaliseläimen tappamisen kielto.

Pascal Boyer toteaa kirjassaan Ja ihminen loi jumalat, että ”uskonto ei ole moraalin perusta, vaan juuri moraaliset intuitiot tekevät uskonnosta uskottavan.” Tarkoittanee sitä, että jos uskonnon ohjeet noudattavat ihmisissä luonnostaan olevaa moraalitajua, ne hyväksytään. Jos eivät, niin sitten papit ja teologit joutuvat tekemään runsaasti propagandaa saadakseen ihmiset uskomaan epäluonnollisia moraalisia sääntöjään.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti