maanantai 23. maaliskuuta 2020

Timo Airaksisen käsitys henkisyydestä


Henkisyys ja hengellisyys ovat käsitteitä, joitten merkityksestä ei olla yhtä mieltä. Lyhyt internetin selaaminen kertoo, että jokainen käsittää termit omalla tavallaan. Toisen hengellinen on toisen henkisyyttä ja niiden merkitys on milloin mitäkin. Kovin kauniina ja suositeltavina molemmat koetaan.

Filosofi Timo Airaksinen antaa kirjassaan Jäähyväiset uskonnolle Henkisyyden puolustus omat määritelmänsä. Airaksinen on ateisti, joten ainakin hän uskoo, että ihminen voi olla henkinen uskomatta jumaliin. Hän väittää, että jopa maailman henkisin ihminen Dalai Lama on ateisti. Tämä ei usko jumaliin. Mutta uskominen inkarnaation eli uudestisyntymisen kaltaiseen oppiin estää häntä toki olemasta puhtaasti materiaalisen tai tieteellisen maailmankatsomuksen edustaja.

Airaksinen sanoo, että hengellisyys on uskonnollista ja henkisyys ei. Suora lainaus: ”Minulle henkisyys on korkeimpien inhimillisten arvojen pohdintaa ja asettumista perinteisten kysymysten ääreen, samalla vastustaen mielikuvitusten suosittamia kovin outoja ohjeita ja ratkaisuja.”

Henkisyys muuttuu hengellisyydeksi, kun ihminen sortuu menemään ajattelussaan tietyn rajan yli. Kun kokee mystisiksi kutsuttuja mielentiloa, pitäisi tyytyä jättämään asia siihen. Niitä ei voi selittää, joten ei sitten selitetä. Heti kun tuonpuoleinen selittämätön on kansoitettu mielikuvituksen luomilla jumalilla, enkeleillä ja paholaisilla, on siirrytty hengellisyyden puolelle.  

Prosessi jatkuu siten, että tuonpuoleiseen kuvitellut oliot siirretään tämänpuoleiseen todellisuuteen vieläpä niin, että ne ”pystyvät” vaikuttamaan meidän elämäämme niin vahvasti, että lopulta niillä on lähes täydellinen määräysvalta meidän tekosiimme.

Meille opetetaan pienestä pitäen oman kulttuurimme tuonpuoleiset otukset niin, että ne muuttuvat kuvitelmista todellisiksi. Airaksinen lainaa toista filosofia Eino Kailaa, joka sanoo, että ”Jumala tarvitsee meidän uskoamme siihen, että hän olemassa.” Ja että ”Ainoa mahdollinen todistus Jumalan olemassaolosta saadaan uskomalla siihen, että hän on olemassa.”

En tiedä, mitä Kaila loppujen lopuksi tuolla tarkoitti. Internetissä oleva esittely kertoo, että hänen mielestään korkein elämänarvo on uskonto, mutta ”uskonto ei, tarkkaan ottaen, ole tosi.” Hän ei uskonut filosofisten näkemystensä takia yliluonnolliseen, joten nähtävästi hän Airaksisen katsomuksia mukaillen oli henkistynyt ateisti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti